Pauze..

De komende weken een beetje studeren en dus ook weinig nieuwe berichten op Jusd. U blijft van harte welkom om minder recente berichten te lezen.

Tot later.. met veel nieuw leesvoer.


I have to study in the the next weeks. Therefore there will be no, or less post on Jusd. Until later .. with lots of new reading material.

Jusd

JusdOrange_bigger (1)

Geplaatst in Berichten | Tags: , , | Een reactie plaatsen

ISIS You Better Run

B0QyeDUIgAAPKZm

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: , | Een reactie plaatsen

Media Release #Kobane

B0fkp2eCMAEyvgc

Afbeelding | Geplaatst op door | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Eén minuutje Horror

Geplaatst in Video | Tags: | 1 reactie

Lekken naar de pers?

Originally posted on Jusd:

PUBLEAKS_logoEr vinden in iedere samenleving misstanden plaats. U hebt misschien informatie of kennis van zaken die niet in de haak zijn en waarvan u vindt dat ze moeten worden onderzocht, om er een einde aan te maken of misschien om er een bredere discussie mee los te maken.

Als u anoniem iets te lekken heeft dan kan dat hier

View original

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

CT scanner at max speed

Geplaatst in Wetenschap, Zorg & Gezondheid | Tags: | Een reactie plaatsen

Van Rijn moet harteloze bureaucraten Agis terugfluiten. Pak fraudeurs Pyxis aan, niet kwetsbare patiënten.

Schriftelijke vragen van de leden Van Gerven en Leijten (beiden SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar aanleiding van het bericht dat oud-cliënten van zorginstelling Pyxis zelf hun PGB aan Agis Zorgkantoor moeten terug betalen.

1
Bent u op de hoogte van het bericht van RTV-Utrecht dat oud-cliënten van zorginstelling Pyxis zelf hun PGB aan Agis Zorgkantoor moeten terug betalen?

2
Wat is uw reactie op dit bericht? Bent u met ons van mening dat Agis Zorgkantoor hierop aangesproken moet worden?

3
In 2012 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg besloten dat zorginstelling Pyxis in Zeist per direct moet stoppen met alle zorgactiviteiten en woonbegeleiding Dit omdat allerlei misstanden bij de instelling waren geconstateerd en er sterke aanwijzingen waren voor fraude. Vindt u het eerlijk dat deze oud-cliënten nu op moeten draaien voor de misstanden bij Pyxis?
Wat vindt u ervan dat deze oud-cliënten eerst slechte zorg van Pyxis ontvingen (dat hun PGB slecht werd besteed) en dat deze oud-cliënten nu zelf voor de kosten moeten opdraaien terwijl ze dat geld niet hebben?

4
Agis zorgverzekeraar claimt het bedrag van de cliënten omdat zij niet de juiste bonnetjes zouden kunnen overleggen. Bent u van mening dat de misstanden en onduidelijke administratie van Pyxis goed kunnen samenhangen met het feit dat de oud-cliënten niet in het bezit zijn van de juiste bonnetjes? In hoeverre is het niet hebben van de juiste bonnetjes de schuld van de oud-cliënten? Vindt u dat Agis Zorgkantoor de oud-cliënten hier de schuld van kan geven?

5
Is het niet meer in lijn met uw gedachtegoed namelijk dat bij de opsporing van fraude de fraudeurs moeten worden aangepakt en de kwetsbare patiënten moeten worden ontzien, om in het geval van Pyxis ook de kwetsbare (psychiatrische) patiënten te ontzien en het Zorgkantoor opdracht te geven te stoppen met het terugvorderen van PGB gelden?

6
Bent u op de hoogte van (de inhoud van) de e-mail, waaraan in het bericht van RTV-Utrecht wordt gerefereerd, die een van de oud-cliënten heeft ontvangen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg de gang van zaken betreurt en hoopt op een ‘acceptabele oplossing’? Bent u dezelfde mening toegedaan als de Inspectie voor de Gezondheidszorg? Zo ja, wat zijn uw vervolgstappen hierbij? Zo nee, waarom niet? Zo ja, vindt u dat dit bericht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor alle oud-cliënten geldt? Zo nee, waarom niet?

7
Kent u het onderzoek naar zorginstelling Pyxis dat Agis Zorgkantoor bijna drie jaar geleden startte? Weet u wat in dit onderzoek is onderzocht/wordt onderzocht? Kun u aangeven of er al resultaten bekend zijn? Zo ja, kunt u ons de resultaten doen toekomen en kunt u deze resultaten duiden? Zo nee, kunt u aangeven waarom dit onderzoek zo lang duurt en wanneer de resultaten dan wel bekend zijn? Mochten de resultaten nog niet bekend zijn, bent u dan met mij van mening dat het vreemd is dat Agis Zorgkantoor de oud-cliënten verzoekt vele euro’s terug te betalen vóórdat duidelijk is wat er eigenlijk precies heeft plaatsgevonden bij zorginstelling Pyxis?

8
Heeft er strafrechterlijke vervolging plaatsgevonden? Zo ja, wat was daarvan de uitkomst? Zo neen, gaat dit alsnog plaatsvinden?

9
Bent u van plan actie in deze casus te ondernemen? Hoe en hoe snel gaat u de oud-cliënten ondersteunen/informeren? Gaat u contact opnemen met Agis Zorgkantoor? Zo ja, wat is uw boodschap in hun richting? Zo nee, waarom niet? Gaat u contact opnemen met zorginstelling Pyxis? Zo ja, wat is uw boodschap in hun richting? Zo nee, waarom niet?

10
Vanaf 1-1-2015 is de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verantwoordelijk voor het uitkeren van het PGB, is bij u het signaal bekend de SVB er nog niet klaar voor is om fraude met het PGB op te sporen? Heeft de SVB toegang tot de zwarte lijsten van de zorgkantoren met frauderende PGB-bureaus? Zo nee, krijgen ze deze toegang op korte termijn wel?

11
U heeft aangegeven fraude-praktijken aan te pakken en u heeft aangegeven dat het computersysteem van de SVB dergelijke fraude-praktijken op zou sporen, erkent u dat het een urgent probleem is dat dit nog niet is geregeld? Zo ja, wat gaat u hieraan doen en wanneer? Zo nee, waarom niet?

12
Vindt u het reëel aan te nemen dat, in het licht van het bericht bij vraag 10/11, er nog meer zaken zullen volgen zoals de Pyxis-zaak en dat meer cliënten de dupe worden van fraude? Zo ja, wat gaat u doen om dit te voorkomen en wanneer gaat u dat doen? Zo nee, waarom denkt u van niet?

Via:  Henk van Gerven 

Geplaatst in Politiek | Tags: | Een reactie plaatsen